Op weg naar een Open Club en Vitaal Sportpark

De begrippen Open Club, Vitaal Sportpark, Athletic Skills Model (ASM) en Skills Garden; ze hebben met elkaar te maken, maar wat houden ze nu precies in? In dit artikel proberen we wat duidelijkheid te verschaffen.

Open Club

Waar begint het idee van de Open Club? Bij het kloppende hart van een sportvereniging. Want het enthousiasme van de mensen die er binnen de club voor zorgen dat de club functioneert, houdt alles in beweging. Het kloppend hart, dat bestaat uit het bestuur van de sportclub, aangevuld met commissies en actieve leden en betrokkenen. Het kloppend hart van een club is in staat om ambities te formuleren die aansluiten bij de cultuur, identiteit en sfeer van de club. Een dergelijke club richt zich op de lange termijn en staat nooit stil.

Een Open Club zorgt voor meer betrokkenheid van en een betere relatie met de eigen leden, betrokkenen (ouders, toeschouwers, vrijwilligers), buurt, gemeente en anderen. Dit leidt tot ledenbinding, meer reuring op de club en continuïteit van het bestaansrecht. Een Open Club is een ontmoetingsplek waar voor iedereen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid wordt gecreëerd. Gemeenten, zoals ook de gemeente Montferland, willen de kracht van sport en clubs gebruiken voor een gezondere samenleving en het verhogen van de leefbaarheid binnen de gemeente. Een Open Club ziet die kans en weet hem te benutten door open te staan voor samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen, enzovoort.

Een Open Club kan een individuele vereniging zijn, maar veelal is de Open Club een samenwerking en verbinding tussen meerdere verenigingen, andere (commerciële) sportaanbieders en playgrounds, courts en pleintjes. Zo zoekt voetbalvereniging DVC’26 uit Didam de samenwerking met organisaties als Gymvereniging Margriet, zwembad De Hoevert, Triathliem, Tennisvereniging Didam, Volleybalvereniging Victoria, experience-locatie Blackout en welzijns- en cultuurorganisatie Welcom.

De Open Club volgens het NOC*NSF: https://vimeo.com/182395895
De Open Club Limburg: https://vimeo.com/183669096

Vitaal Sportpark

Bij de ontwikkeling naar een Open Sportclub kiezen sportverenigingen er dus voor om meer samenwerking te zoeken met maatschappelijke organisaties en meer maatschappelijke activiteiten te ontplooien. Bij een Vitaal Sportpark speelt mee dat zij ook fysiek meer open staan voor andere maatschappelijke functies en integraal onderdeel zijn van de openbare ruimte en infrastructuur. Omdat de aanpassing van sportparken naast een maatschappelijke en organisatorische component, ook een ruimtelijke kent, zijn hierbij ook andere partijen betrokken. Waaronder ook nadrukkelijk de gemeenten.

Een Vitaal Sportpark heeft vijf kenmerken:

  1. Functiemenging: met maatschappelijke en commerciële functies krijgt het sportpark een bredere betekenis.
  2. Ruimtelijke integratie: fiets- en wandelpaden lopen door het Vitaal Sportpark.
  3. Goede benutting: het clubhuis op het Vitaal Sportpark kan overdag prima dienst doen als buurthuis, werkplek, of voor dagactiviteiten.
  4. Openheid: een grote toegankelijkheid voor recreatief gebruik door de buurt.
  5. Bestuurlijk vitaliteit: een Vitaal Sportpark biedt een mooi vertrekpunt voor een ‘Open Club’-gedachte: een goede accommodatie, een sterk kader en voldoende activiteit.

In onderstaand filmpje wordt het Vitaal Sportpark nog eens goed uitgelegd: https://youtu.be/UlUfd8qyUpk

Athletic Skills Model (ASM)

Een Open Club is dus een ontmoetingsplek waarbij een vereniging de eigen leden, buurtbewoners en andere regelmatige bezoekers uitnodigt om te sporten, te bewegen en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Het is nodig een antwoord te vinden op de bewegingsarmoede die het o.a. het beeldschermgebruik bij jongeren en ouders teweegbrengt. Dit betekent dat er verbinding gelegd moet worden tussen alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen, volwassenen en senioren. Kennis over activiteiten, spelvormen en sporten mag dan ook niet mag ontbreken. Het Athletic Skills Model (ASM) biedt een centrale opvatting die iedereen kan gebruiken in de eigen sportomgeving. Daarmee is ASM de verbindende factor tussen alle verenigingen en organisaties die samenkomen in de Open Club en het Vitaal Sportpark.

Het Athletic Skills Model is een andere manier van denken over bewegen voor de top- en breedtesport, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg. Het ASM ontwikkelt beweegprogramma’s en -faciliteiten voor de ontwikkeling van een gezond en actief leven. ASM wil sportverenigingen, scholen, sportbonden, gemeentes en gezondheidsinstellingen helpen door een gestructureerde aanpak aan te bieden voor een gezonde leefstijl voor jong en oud, prof en amateur, valide en mindervalide.

Het ASM wordt in deze video uitgelegd door een van de grondleggers, René Wormhoudt: https://youtu.be/apMt2Sur_aU

Skills Garden

Het team achter de ASM-gedachte heeft ook de Skills Garden ontwikkeld, waarbij breedtesport, topsport, gezondheidszorg en bewegingsonderwijs gebruik kunnen maken van dezelfde voorzieningen. Op de Skills Garden kan in een aantrekkelijke omgeving worden getraind, geoefend, gespeeld, gegymd of gerevalideerd. In deze video een uitleg van het begrip Skills Garden: https://youtu.be/InRs3eFQpjo

Bronnen:

  • Kenniscentrum Sport
  • NOC*NSF
  • Sport.nl
  • Sport Events Montferland