Waar staat Sport Events Montferland voor?

Het is de missie van Sport Events Montferland om in de gemeente Montferland een integraal (met scholen, verenigingen en bedrijven) en hoogwaardig sport- en beweegklimaat voor alle talenten te ontwikkelen, in uitvoering te brengen en te houden.

Door evenementen en arrangementen te ontwikkelen met sportieve aspecten wil Sport Events Montferland mensen vermaken en ontwikkelen. Wij gebruiken sport als middel om mensen te ontwikkelen en bewuster te maken dat een gezond en fit leven tot meer levensvreugde leidt en duurzamere inzetbaarheid in werk en vrije tijd. Wij vinden dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om ergens bij te horen en op zijn of haar eigen niveau en leeftijd talenten kan ontwikkelen. Met sport kun je teams en afdelingen mentaal en fysiek sterker maken.

Open Club

Sport Events Montferland maakt onderdeel uit van Open Club De Nevelhorst, de verbindende factor in Didam tussen inwoners, verenigingen, onderwijs, zorg, welzijn, buurtbewoners en bedrijven om via een breder sport- en beweegaanbod meer mensen te laten bewegen en participeren en sporters beter te laten bewegen en presteren. Daarmee probeert de open club beweegarmoede te voorkomen, een sport- en beweegklimaat te stimuleren en werken ze preventief mee aan de gezondheid en participatie van onze inwoners.

Athletic Skills Model

Sport Events Montferland werkt met de methodiek van het Athletic Skills Model (ASM). Deze werkwijze maakt je fitter, gezonder en beter in je sport. Het Athletic Skills Model draagt bij aan een optimale talentontwikkeling voor iedereen op elk niveau. De sporters staan centraal in deze manier van denken over bewegen. Hierdoor ontstaat een langer atletisch leven met minder blessures, meer creativiteit en betere prestaties. Daarnaast zal meer variantie en plezier leiden tot minder uitval in de sport. Lees meer over ASM in dit artikel of deze flyer.

De evenementen van
Sport Events Montferland

Wij ondersteunen verenigingen, bedrijven, instellingen en scholen in de gemeente Montferland
bij het organiseren van diverse sportgerelateerde evenementen.

Events voor verenigingen
 • Professionele en veilige evenementen

 • Sportinstuiven voor het werven van leden

 • Coördinatie en core-stability trainingen

 • Thema- en kennisbijeenkomsten

Events voor bedrijven
 • Voor plezier en ontspanning

 • Teambuilding

 • Demonstraties

 • Fittesten

 • Thema- en kennisbijeenkomsten

Events voor scholen
 • Organiseren van sportdagen

 • Organiseren van sportinstuiven

 • Kennismaken met verschillende sporten

 • Demonstraties

 • Thema- en kennisbijeenkomsten

Events voor overige
 • Participatie en re-integratieprojecten

 • Fit- en gezondprogramma’s

 • Stages en afstudeeropdrachten

 • Uitlenen van sportartikelen

shutterstock_565236667

Jeugd en sport

De jeugd willen wij zo vroeg mogelijk met sport in aanraking brengen en daarmee onder andere aandoeningen als Obesitas terugdringen. Dagelijks vermaak als gaming willen we verrijken met aantrekkelijke evenementen voor de jeugd. Het is gebleken dat als kinderen eenmaal sporten, zij dat in veel gevallen ook hun hele leven blijven doen, minder of geen alcohol zullen gebruiken en minder of niet zullen roken. Sporten is dé basis voor een gezond en aantrekkelijk leven en carrière.

AllStars Sport


Samen met Open Club De Nevelhort organiseren we AllStars-activiteiten waarmee we ouderen in beweging houden en geven we ze hiermee de mogelijkheid om de sociale voordelen van het verenigingsleven te (blijven) ervaren.

Gerard Heijnen van AllStars Sport van Open Club De Nevelhorst: “AllStars Sport is een poging om de zorg met sport te verbinden. Met AllStars Sport mikken we dus op oudere mensen die vanwege klachten van het bewegingsapparaat of vanwege conditionele defecten bij de fysio of in het gezondheidszorgcircuit terecht zijn gekomen.”

AllStars Sport is één van de genomineerden voor de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat.

allstars.