Open Club De Nevelhorst

Sportclubs zijn belangrijke schakels in het streven om meer mensen in de regio aan het sporten en bewegen te krijgen. Elke vereniging heeft een eigen identiteit, maar is tegelijkertijd ingebed in zijn omgeving. Door het goede en mooie van elke vereniging uit te stralen naar de omgeving, kunnen we eraan bijdragen mensen met sport in aanraking te laten komen en mensen langer aan de club te binden. Door nieuwe verbindingen te leggen tussen de verenigingen, onderwijs, welzijn, zorginstellingen, kinderopvang en buurt ontstaan verrassende mogelijkheden. Dat is de filosofie van een Open Club.

Voetbalvereniging DVC’26, Sport- en Gymvereniging Margriet, Triathlonvereniging Triathliem, Tennisvereniging Didam, Jeroen Reintjes Sports, Wijkraad Greffelkamp, Stichting Wielerpromotion Montferland, Volleybalvereniging Victoria en Sport Events Montferland zijn van start gegaan met Open Club De Nevelhorst.

Onderstaande animatie geeft een goede uitleg over Open Club De Nevelhorst.

Animatie Open Club De Nevelhorst

Missie van Open Club De Nevelhorst
Open Club De Nevelhorst is de verbindende factor in Didam tussen inwoners, verenigingen, onderwijs, zorg, welzijn, buurtbewoners en bedrijven om via een breder sport- en beweegaanbod meer mensen te laten bewegen en participeren en sporters beter te laten bewegen en presteren. Daarmee proberen we beweegarmoede te voorkomen, stimuleren we een sport- en beweegklimaat en werken we preventief mee aan de gezondheid en participatie van onze inwoners.

Visie van Open Club De Nevelhorst 
Open Club De Nevelhorst heeft als doel om in de komende twintig jaar 2.500 inwoners van Didam meer en beter te laten bewegen en sporten. We maken meer gebruik van bestaande beweeg- en sportfaciliteiten, hebben een gezamenlijke visie op sporten en bewegen, verwerven en delen kennis om lichaam en geest te ontwikkelen en creëren meer mogelijkheden om te bewegen, sporten en te participeren voor verschillende doelgroepen.