Ontwikkeling Open Club De Nevelhorst in volle gang

Sportclubs zijn belangrijke schakels in het streven om meer mensen in de regio aan het sporten en bewegen te krijgen. Elke vereniging heeft een eigen identiteit, maar is tegelijkertijd ingebed in zijn omgeving. Door het goede en mooie van elke vereniging uit te stralen naar de omgeving, kunnen we eraan bijdragen mensen met sport in aanraking te laten komen en mensen langer aan de club te binden. Door nieuwe verbindingen te leggen tussen de verenigingen, onderwijs, welzijn, zorginstellingen, kinderopvang en buurt ontstaan verrassende mogelijkheden. Dat is de filosofie van een Open Club.

Voetbalvereniging DVC’26, Sport- en Gymvereniging Margriet, Zwembad De Hoevert, Triathlonvereniging Triathliem, Tennisvereniging Didam, Jeroen Reintjes Sports, Wijkraad Greffelkamp, Stichting Wielerpromotie Montferland en Sport Events Montferland zijn een kwartiermakersgroep gestart om een definitie te maken van Open Club De Nevelhorst. Dat proces verloopt voortvarend en er zijn meer verenigingen en partijen die de komende tijd worden betrokken.

Waar begint het idee van de Open Club? Bij het kloppende hart van de sportverenigingen. Het enthousiasme van de mensen die er binnen de club voor zorgen dat de club functioneert, houdt alles in beweging. Het kloppend hart, dat bestaat uit het bestuur van de sportclub, aangevuld met commissies en actieve leden en betrokkenen. Het kloppend hart van een club is in staat om ambities te formuleren die aansluiten bij de cultuur, identiteit en sfeer van de club. Een dergelijke club richt zich op de lange termijn en staat nooit stil.

Raymond Sweers is voorzitter van de kwartiermakersgroep voor Open Club De Nevelhorst. “Het idee bestond al langer, maar we hebben de ontwikkeling in een hogere versnelling gezet om de kansen die er zijn daadwerkelijk te benutten”, aldus Sweers. “Een Open Club zorgt voor meer betrokkenheid en een betere relatie met de eigen leden, leden van andere verenigingen, buurt, inwoners van Didam, Loil en Nieuw-Dijk, gemeente en anderen. Dit leidt tot ledenbinding, meer reuring op de clubs, nieuwe evenementen, de mogelijkheid om meerdere sporten te combineren en meer mogelijkheden om langer te blijven sporten en bewegen. Een Open Club is een ontmoetingsplek waar voor iedereen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling wordt gecreëerd.”

“Gemeenten, zoals ook de gemeente Montferland, willen de kracht van sport en clubs gebruiken voor een gezondere samenleving en het verhogen van de leefbaarheid binnen de gemeente”, vertelt Sweers. “Open Club De Nevelhorst ziet die kans en gaat hem benutten door de samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen en dergelijke aan te gaan. De eerste wapenfeiten dienen zich al aan. In samenwerking met het Graafschap College wordt dit jaar gestart met een hybride leeromgeving met Sport en Bewegen-studenten, volgend jaar staat een BSO Sport en Bewegen op het programma en een coördinatie- en herstelstraat volgens het Athletic Skills Model (ASM) is in ontwikkeling. En er volgt nog veel meer.”

De kwartiermakersgroep voor Open Club De Nevelhorst is in september 2019 van start gegaan en levert in december 2019 een eerste plan op.